Thông tin liên hệ

SẮT MỸ THUẬT TÂN PHÁT TÀI

 Showroom: 146 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
 Xưởng sản xuất: 123/9 đường kênh 19/5, P.Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM
 0901373346
 phamtaitan2017@gmail.com
 satmythuattanphattai.com